Zprávy a články

Integrace cizinců, kterým stát poskytne ochranu, je i naší věcí

Ve světě je velké množství lidí na útěku. Uprchlická krize je téma, které je nejen důležité, ale také složité a třaskavé.

Problém má různé roviny. Ve veřejném rozhovoru i v praktické politice je kladen důraz na bezpečnost a obranu proti teroru, což je v pořádku.

Cyklus besed Islám a evropská kultura

V roce 2016 probíhal ve Farním sboru ČCE v Novém Městě na Moravě cyklus besed Islám a evropská kultura.

V roce 2017 probíhá cyklus besed Svět na jevišti.


Uprchlíci a Českobratrská církev evangelická

Alena Fendrychová, 13.1.2016, od 18:00

Přednášející je koordinátorka pro uprchlíky ČCE. Tématem besedy bude integrace uprchlíků ze současné migrační vlny a příslušná integrační strategie ČCE a ČR.

Štítky: 

Aktuální pomoc uprchlíkům

Náš sbor – podobně jako jiné neziskové organizace – oslovila Cizinecká policie z Jihlavy s dotazem, zda bychom jim mohli v případě potřeby nějak pomoci s uprchlíky. Jedná se o pomoc v takové situaci, kdy Cizinecká policie zadrží uprchlíky a dočasně – na dva až tři dny – je ubytuje na oddělení v Jihlavě, než je odešle do nějakého detenčního zařízení.

Náboženství pro dospělé

Srdečně vás zveme na „Náboženství pro dospělé – Biblické postavy“ . Je pro všechny, kdo se chtějí seznámit

se základními biblickými znalostmi, nebo si je znovu připomenout. Tématem budou tento rok vybrané postavy ze Starého zákona:  Abraham, Jákob, Mojžíš, Rút, Samson, Saul, Elijáš, Jeremjáš, Job. Koná se vždy poslední středu v měsíci od 20.00 v presbyterně evangelického kostela v Novém Městě na Moravě (tj.vchod zezadu).

Poprvé se sejdeme ve středu 30. září. Všichni jste vítáni.

Vyučování náboženství ve šk. roce 2015-2016

Milí rodiče,

děti můžete přihlásit na evangelické náboženství na základních školách v Novém Městě, Křídlech i v Bobrové. Děti si řeknou o přihlášku svému třídnímu učiteli a do pátku 11.9. mu ji vyplněnou a podepsanou rodiči přinesou. Přihlášky je možné si vzít i při bohoslužbách v Kostele ve věži.

V loňském školním roce se děti v Novém Městě scházely v presbyterně kostela v pátek - mladší od 14.00, starší od 15.00. V Křídlech se náboženství konalo v pátek od 12.45 ve škole. Rádi bychom tyto časy zachovali.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zprávy a články