Křesťanská služba

Organizuje předávání kazet s nahrávkami bohoslužeb těm, kteří se již pro stáří či nemohoucnost neúčastní společných shromáždění. Navštěvuje jubilanty a rozesílá písemné gratulace k narozeninám starším členům sboru. Podílí se na přípravě bohoslužeb pro starší a méně pohyblivé v místním penzionu, které bývají v postním a adventním období.