Zpěv

V roce 1990 byl obnoven pěvecký sbor. Pod vedením faráře Jana Žilky, žijícího na odpočinku v Račicích, našlo mnoho sester a bratří zalíbení ve sborovém zpěvu. Scházel se jednou týdně. Mnohé svátky a slavnostní příležitosti bývali obohaceny sborovým zpěvem. Po smrti bratra Žilky převzala vedení sboru jeho choť, sestra Květoslava Žilková. Po sestře Žilkové převzala taktovku Alena Buchtová. Přesto, že studovala v Praze a do Nového Města jezdila jen na víkendy, dokázal pěvecký sbor mnohé svátky obohatit nacvičenými písněmi. V září 2001 převzal vedení pěveckého sboru Ladislav Morawetz, celocírkevní kantor, který se do Nového Města přistěhoval spolu se svou ženou Ester, profesionální varhanicí. Nastalo oživení nádherné tradice sborového zpěvu. Po přestěhování do Bystřice pod Hostýnem řídil Ladislav Moravetz pěvecký sbor ještě na dálku, ale bylo zřejmé, že je nutné hledat za něj náhradu. Po absolvování kurzu sbormistrů se zkoušek ujali tři jeho mladí členové: Ondřej Zikmund, Filip Ženatý a Marta Lišková. Ani tito mladí nevedli pěvecký sbor dlouho, studia na vysokých školách jim komplikovaly pravidelnost, až se pěvecký sbor přestal scházet úplně. Až po nástupu sestry farářky Debory Rumlové, se pěvecký sbor na rok scházel.

Od roku 2016 opět v presbyterně zkouší dokonce dva sbory: čtvrtky večer ženský sbor pod vedením Jany Kabrdové a neděle večer mužský sbor Novocantus pod vedením Františka Ostrého. Zájemci o zpěv jsou vítání: ženy nechť se hlásí Janě Kabrdové a muži Václavu Peňázovi.

truverska-mse.jpg

novocantus.jpg