Bohemka a Veselinovka

Jsou vesnice na Ukrajině, kde žijí čeští krajané, kteří tam odešli za půdou před sto lety ze Zelova v dnešním Polsku. Vznikl tam evangelický reformovaný sbor, který však byl donucen sovětskou vládou v roce 1961 k zániku. Přesto naši krajané neopustili svou víru ani jazyk. Po rozpadu Sovětského svazu a vzniku nezávislé Ukrajiny byl v roce 1992 obnoven Český nezávislý evangelický bratrský sbor v Bohemce a o něco později ve Veselinovce.
Na jaře 1999 navštívil farář Daniel Ženatý spolu se synodním seniorem Pavlem Smetanou a synodní kurátorkou Lydií Roskovcovou tyto české sbory. Tak začaly naše kontakty s Čechy na Ukrajině. Na podzim 2000 nás navštívilo na čtyřicet krajanů. Velmi nám tehdy pomohl sbor naší církve ve Valašském Meziříčí, který krajany několik dní také hostil. V květnu 2002 jsme se vypravili my, z Nového Města a z Valašského Meziříčí, na návštěvu dva tisíce kilometrů vzdálených českých vesnic. Bylo nás třicet pět.