Zprávy ze staršovstva - 6.12.2017

 • Staršovstvo se dohodlo, že pro stanovení dalšího postupu v patové situaci ohledně sborového domu je třeba čas k vzájemným rozhovorům a proto tento bod odložilo na další schůzi.
 • P.Hladík dále jednal s vikáři o nabídce místa 2.faráře v našem sboru.
 • P.Teplý informoval staršovstvo o zajištění plošiny pro kácení stromů u blažkovského kostela a zájemci o dřevní hmotu.
 • Staršovstvo odsouhlasilo znění článku o novoměstském sboru pro publikaci „Církev v proměnách času III.“, kterou synodní rada chystá k vydání při příležitosti 100.výročí vzniku naší církve.
 • Z.Šorm podal informace z jednání konventu horáckého seniorátu.
 • Staršovstvo kladně hodnotilo podzimní brigádu na úklid listí okolo novoměstského kostela a vyslovilo poděkování účastníkům i organizátorům.
 • Staršovstvo poděkovalo D.Šimkovi a J.Oravcovi za opravu konvice k vysluhování Večeře Páně.
 • V.Peňáz jednal s P.Pleskačovou o návrhu zábradlí ke schodišti na kůr v kostele.
 • Staršovstvo nově stanovilo termíny sbírek pro neziskové organizace tak, aby nedocházelo k jejich kumulaci s dalšími sbírkami: pro Usměváčky – únor, pro Lékaře bez hranic – červen, pro Středisko Diakonie Rolnička – září.
 • Z.Šorm podal zprávu o výpovědi internetového připojení v Bystřici k 31.12.2017, které se nyní nevyužívá.
 • Staršovstvo jednalo o odklízení sněhu okolo novoměstského kostela. O koordinaci brigádníků z řad mládeže požádal V.Peňáz Š.Blažka. O nedělích přislíbil odklízení O.Rusňák. P.Teplý a O.Rusňák zkontrolují sněhovou frézu.
 • Výtěžek benefičního koncertu pro Diakonii činil 11.828,-Kč.
 • Staršovstvo velice kladně hodnotilo Adventní dobročinný jarmark. R.Šormová jeho organizaci předává L.Hadlačové.
 • Staršovstvo jednalo o přípravě rozpočtu na příští rok. Vzhledem k přechodu na podvojné účetnictví v tomto roce bude rozpočet připravovat až v lednu po uzavření hospodaření tohoto roku. Požadavky na investice mají být do konce roku předány P.Hladíkovi.
 • Z.Šorm informoval staršovstvo o nabídce letáčků, které vydal pražský seniorát k přechodu na samofinancování církve. Z.Šorm rozešle presbyterů letáčky mailem, aby si je mohli pročíst a o případné objednávce rozhodne staršovstvo na příští schůzi.
 • Z.Šorm podal staršovstvu zprávu o havárii sborového auta. Škodní událost nahlásil pojišťovně Alianz a likvidátor již provedl prohlídku vozu.
 • Staršovstvo vyhovělo žádosti A.Karasové z Kroměříže o křest jejího dítěte v Novém Městě, jelikož její rodiče pocházejí z okolí Nového Města. Bohoslužby 4.3. povede farář z Kroměříže I.Ryšavý.
 • Staršovstvo jednalo o přípravě shromáždění během vánočních svátků.
 • L.Navrátilová požádala Z.Šorma o domluvu ekumenických bohoslužeb v Bystřici n/P.
 • P.Teplý navrhl pozvání  kandidáta na presidenta p.Drahoše k besedě ve sboru a pokusí se zjistit možnosti.