Horácký seniorát

Horácký seniorát je správní území Českobratrské církve evangelické. Nejvyšším orgánem seniorátu je shromáždění volených zástupců (konvent) – schází se 1x ročně. Konvent volí nejvyšší správní orgán, seniorátní výbor, složený ze dvou farářů a dvou laiků.

Sbory Horáckého seniorátu jsou v přehledu na Evangnetu (včetně všech důležitých kontaktů), nebo na této mapě (vytvořené Filipem Boháčem):

mapa-horacko.jpg