Kruh sester

Kruh sester se schází jednou měsíčně. Po celý rok vyrábějí věci, které se následně prodávají na adventním jarmarku, výtěžek z této akce je použit na adopci na dálku. Podporují také neziskové organizace, které mohou své výrobky na tomto jarmarku prodávat nebo se jinak prezentovat. Na jarmarku se prodávají také výrobky fairtrade z jednoho světa a výrobky z diakonie Rolnička.