Bohoslužby

Bohoslužby v našem sboru pravidelně slavíme v Bystřici nad Pernštejnem, Novém Městě na Moravě a v Blažkově (většinou čtvrtou neděli v měsíci). Při nich se dosvědčuje, že bohoslužby jsou událostí, která tvoří sbor. Zvěstované evangelium vstupuje skrze kázání a celou liturgii do našich všedních dnů.
Při příchodu do shromáždění vítají každého příchozího jeden nebo dva presbyteři.
Varhanní doprovod společného zpěvu zabezpečujÍ střídavě čtyři varhaníci.
Další velice potřebnou službu koná několik nahrávačů. Natáčejí celé bohoslužby na kazety, které pak putují k nemocným či nepohyblivým. Zprostředkují jim tak kontakt s celým sborem. V poslední - koronavirové - době došlo také na to, že bohoslužby jsou živě přenášeny na youtube kanále sboru https://www.youtube.com/channel/UCdf4Tgd7_da9I8ANEl5e8vg

Po bohoslužbách v Novém Městě na Moravě jsou všichni zváni na posezení u kávy či čaje, k rozhovorům a dalšímu setkání. Mnozí tuto příležitost rádi využívají, v zimě v presbyterně a v létě pod kaštanem v parku u kostela.