Zprávy ze staršovstva - 8.11.2017

 • Staršovstvo pozvalo po osobních návštěvách sousedy sborového domu k rozhovoru o projektu sociálního bydlení a žádosti o dotaci z programu IROP. Zúčastnili se ho MUDr.E.Pelikánová, L.Kalášková a manželé Sklenářovi. Staršovstvo se ptalo na důvody jejich negativního stanoviska k zamýšlenému projektu a na podmínky, za kterých by své stanovisko mohli změnit a realizaci rekonstrukce umožnit. Manželé Sklenářovi a L.Kalášková sdělili staršovstvu podmínky, za kterých by projektu nebránili. MUDr. E.Pelikánová s projektem nadále zásadně nesouhlasila a trvala na svém stanovisku, že se mu bude bránit všemi dostupnými prostředky.
 • Staršovstvo poté hlasovalo o tom, zda je za této situace odpovědné a možné pokračovat v realizaci rozhodnutí sborového shromáždění o rekonstrukci sborového domu na sociální bydlení z dotace IROP. Na základě právního posouzení konstatovalo, že vzhledem ke stanovisku MUDr. E.Pelikánové hrozí soudní spor se členy sboru a ztráta vynaložených prostředků na přípravu žádosti o dotaci a projekt a proto nemůže v jejich realizaci odpovědně pokračovat. Sborovému shromáždění proto předloží návrh na revokaci jeho usnesení.
 • Staršovstvo schválilo návrh povolávací listiny a souvisejících dohod s kandidátem na faráře sboru od 1.9.2019 Ondřejem Rumlem. P.Hladík zároveň informoval o hledání 2.faráře. Debora Rumlová potvrdila svůj zájem nastoupit od roku 2020 na částečný úvazek. Nyní bratr kurátor oslovuje s nabídkou vikáře.
 • Sbor obdržel od obce Blažkov souhlas s kácením dvou stromů u blažkovského kostela.
 • Z.Šorm vyslovil poděkování V.Peňázovi a všem brigádníkům za dokončení oprav chodníků okolo novoměstského kostela.
 • Z.Šorm informoval staršovstvo o podání žádostí o branty, jednak na Město v titulu „Novoměstská kultura“, jednak na seniorát. Obě žádosti se týkají akcí k oslavám 120.výročí postavení kostela a 100. Výročí vzniku ČCE v roce 2018.
 • Staršovstvo jednalo o přípravě na konvent horáckého seniorátu v Opatově v sobotu 11.11. Sbor na něm budou zastupovat Z.Šorm, P.Hladík, V.Peňáz a H.Bučková.
 • Brigáda na úklid zahrady okolo novoměstského kostela byla stanovena na 17.11. od 9 hodin.
 • D.Šimek a J.Oravec opraví konvičku na víno k vysluhování Večeře Páně.
 • P.Teplý předložil staršovstvu pravidla „Správce dřevin sboru“. Staršovstvo je přijalo.
 • Staršovstvo hovořilo o přípravě vánočního sborového dopisu a termínech shromáždění a dalších akcí o vánočních svátcích.
 • P.Hladík tlumočil žádost E.Kabíčkové a dalších členů sboru o instalaci zábradlí na schodišti na kůr v novoměstském kostele. V.Peňáz připraví jeho návrh.
 • J.Strnád informoval staršovstvo o možnosti grantu pro práci s mládeží.
 • J.Jirků tlumočil žádost o změnu termínů návštěvy v Betzingen v příštím roce. Staršovstvo souhlasilo s návrhy betzingenských  buď 10.-13.5. nebo 4.-7.10.
 • L.Navrátilová podala návrh na rozložení sbírek pro neziskové organizace během roku.
 • V.Zikmund oslovil presbytery s prosbou, zda by se nezapojili programem do biblických hodin v Divišově.
 • Příští schůze staršovstva se bude konat 6.12.