Ekumena

V posledních letech došlo také k rozvoji ekumenických aktivit. Pro celkovou atmosféru na Vysočině, kde je poměrně silná jak katolická, tak evangelická tradice, je velkým přínosem společné setkávání pod autoritou Božího slova. V adventním období se v Novém Městě scházíme v evangelickém kostele a kázáním slouží katolický farář, v postním období je hostem v katolickém kostele evangelický farář. V Bystřici se ekumenické bohoslužby konají také dvakrát ročně, střídavě slouží katolický farář a evangelická farářka či farář. V posledních letech se daří také ekumena s jinými církvemi.