Zprávy a články

Člověk a víra

Fotografické sdružení hledá nadšené fotogravy, kteří by byli ochotni fotografovat na církevních akcích. Bližší informace na přiloženém dokumentu.

Setkání s Logosem aneb „Buďme pravdiví v lásce“

„Tak jsem si myslel, že jsem se poprvé osobně setkal se skutečnou lesbou. A ono ne,“ reagoval jeden z účastníků schůzky střední generace v Novém Městě, když se představovala farářka Martina Kadlecová, která spolupracuje s brněnskou pobočkou sdružení Logos – ekumenického společenství věřících gayů a leseb a jejich blízkých. Na pozvání přijeli jeho zástupci z Brna i z Prahy. A bylo to zastoupení opravdu rozmanité – bývalý evangelický farář, muž z vesnice u Brna a katolický kněz ruského původu. Z novoměstského sboru nebylo účastníků, přes několikeré ohlášení, mnoho.

Rodinný víkend v Chotěboři 10.-12.9.2014

Jak už jste byli informováni pořádáme 10.-12.10. „Rodinný víkend“ v církevním středisku v Chotěboři, poblíž krásného údolí řeky Doubravky. Na programu se domlouváme. Určitě nebudou chybět hry, zpívání, výlet, společné tvoření, rodinné bohoslužby a čas na vzájemný rozhovor. Celková cena pobytu (včetně stravy) od pátku do neděle pro děti do 10 let je 380,-Kč, pro starší děti a dospělé 620,-Kč, děti do 1 roku jsou ubytovány zdarma. V kostele v Novém Městě i v Bystřici v modlitebně jsou přihlašovací archy.

Sborový výlet do Osvětimi 4.10.2014

Během jara jste se přihlašovali na sborový výlet do Osvětimi. Zájem byl veliký, pojedeme dvěma autobusy.

Kvůli dlouhé cestě (cca 6 hodin) bude odjezd v sobotu 4.10. v 1.30 od kulturního domu v Novém Městě na Moravě. V Osvětimi máme objednanou komentovanou šestihodinovou prohlídku (podrobnosti viz. níže) ve dvou skupinách. Odjíždět bychom z Osvětimi měli asi v 15 hodin. Počítejte tedy s tím, že se do Nového Města vrátíme asi ve 21.00. Stravování si, prosím zajistěte každý sám podle svého.

Konfirmační cvičení

Také letos nabízíme přípravu ke konfirmaci (tzv. konfirmační cvičení). Měly by se jí účastnit děti narozené v roce 2001 a starší. Podle Vašeho uvážení je možné přípravu na konfirmaci o rok odložit, event. pokud se mladší sourozenci chtějí připravovat se staršími společně, můžeme se individuálně dohodnout. Děti v tomto věku, o kterých víme, dostaly nabídku dopisem přímo domů. Pokud víte ještě o nějakém zájemci, ozvete se, prosím, některému z farářů. Prosím ty, kdo mají o konfirmační přípravu zájem, aby se sešli 14.9.

Vyučování náboženství

Milí rodiče,

děti můžete přihlásit na evangelické náboženství na školách v N.Městě, Křídlech i v Bobrové. Děti si řeknou o přihlášku svému třídnímu učiteli a do pátku 12.9. mu ji vyplněnou a podepsanou rodiči přinesou. V loňském školním roce se děti v Novém Městě scházely v presbyterně kostela v pátek - mladší od 14.00, starší od 15.00. V Křídlech se náboženství konalo v pátek od 12.45 ve škole. Rádi bychom tyto časy zachovali. Pamatujte na to, prosím, při domlouvání dalších aktivit dětí!

Seniorátní setkání všech generací - (Sázava)

Zveme Vás 21. září do Sázavy na seniorátní setkání všech generací na téma "K čemu církev?"

Program:

9.00-9.30     příjezd, presentace

9.30-10.30   rodinné bohoslužby - David Nečil

10.30-11.00 káva a čaj

11.00-12.30 přednášky - Jan Sokol, Jiřina Šiklová

                       souběžně program pro děti

12.30-14.00 oběd

14.00-15.00 volitelný program - rozhovor s přednášejícími

                                                         rukodělná dílna

                                                         hudební dílna

Stránky

Přihlásit se k odběru Zprávy a články