Kázání

25.12.2020 - Boží hod vánoční - dobrá vůle lidem

  • Lk 2,14

Základem zvěsti Slova je verš Lk 2,14: “Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“

Vím, že není pravá chvíle mluvit o svém jistém podráždění či vás zatěžovat (právě v tuto dobu) problémy s překladem biblického textu, ale ten verš, nebo spíš jeho některé překlady mě dráždí. Překládá se, až se do obecného povědomí dostala podoba toho andělského chvalozpěvu v podobě „pokoj lidem dobré vůle“.

Stránky

Přihlásit se k odběru Kázání