Biblické hodiny

Pravidelně se scházejí ke svému vzdělavatelnému programu také dospělí. V Novém Městě, v Divišově a v Bystřici. Člověk potřebuje nejenom slyšet zvěstované evangelium, ale také mu porozumět. Biblické hodiny jsou jedinečnou příležitostí, kde lze společně hledat význam jednotlivých biblických míst pro lidský život, kde lze mnohé prodiskutovat, kde každý může vyslovit svůj názor. Podrobný rozbor a výklad Písma, ale také kapitoly z historie jsou obohacením pro každého příchozího.