Kup si klip

„KUP SI KLIP“

V kostele seznamujeme s poselstvím bible, s životem sboru a církve, s Diakonií a dalšími organizacemi, které dělají dobrou službu pro druhé. Snažíme se o to slovy, ale i jinak. Proto pořádáme v kostele i výstavy (o Lékařích bez hranic; o práci Diakonie; o historii kostela; o cizincích, kteří u nás žijí…). Rádi bychom prezentovali i umění, které tlumočí bibli a křesťanství.

Byli bychom rádi, aby instalace výstav byla důstojná a nepoškozovala stěny našeho kostela. Proto chceme zakoupit bílé závěsné lišty, které splynou se štukovou výzdobou a umožní zavěšení různých formátů bez opětovného zatloukání jehel do stěn. K nim chceme zakoupit 20 kusů klipových rámů, které umožňují snadnou a variabilní instalaci plakátů, kreseb a fotografií. Celkové náklady činí 34.000 Kč. Nechceme zatěžovat sborový rozpočet.

Proto vás oslovujeme benefiční akcí „Kup si klip“. Přispějte na zakoupení lišt a klipových rámů do kostela. Za každých 500 Kč, kterými přispějete, obdržíte poděkování s reprodukcí obrázku z výstavy, která při Noci kostelů 2017 instalaci v našem kostele otevře. Na dar také samozřejmě dostanete potvrzení. Rostoucí částku vašich příspěvků budou ve věži novoměstského kostela znázorňovat vybarvené obrázky klipových rámů.

Přispívat můžete po každých bohoslužbách během března až května ve věži novoměstského kostela. Předem za vaše dary děkujeme. Vězte, že tak přispíváte nejen k tomu, aby byl náš kostel stále krásný, ale i k tomu, aby se z poselství bible a života, který inspiruje, mohli těšit všichni jeho návštěvníci.