Po sametové revoluci 1989

O rok později nastala v naší zemi dlouho toužebně očekávaná změna. Byla svržena vláda komunistické diktatury a po 41 letech jsme se dočkali demokratické svobody. Nastalo nové oživení sboru. Zvýšila se účast na službách Božích i finanční obětavost. Do shromáždění začali přicházet i ti, kteří se dříve báli.
V roce 1989 přijala službu v novoměstském sboru Lenka Šmídová - Freitingerová, absolventka bohosloví. Po roce práce pak odešla na samostatný sbor v Olešnici.
V létě roku 1990 ukončil svou službu sboru dosavadní farář a senior Josef Batelka a odešel na odpočinek. Novým kazatelem byl zvolen Daniel Ženatý, dosud farář ve Valašském Meziříčí. Instalován byl v Novém Městě 30. září 1990.
Sborová práce se dále rozvíjela v Novém Městě i v kazatelských stanicích. Vyvstala potřeba pomocníka ve farářské práci. V minulosti zaměstnával sbor vždy dva kazatele, až za komunistické éry nebylo druhé farářské místo povoleno. Druhou farářkou sboru byla zvolena v roce 1998 Hana Pfannová. Synodem, konaným na podzim 1997 byl Daniel Ženatý zvolen prvním náměstkem synodního seniora, což mu přineslo další povinnosti na poli celocírkevní práce. V roce 2001 se přistěhoval do Nového Města na odpočinek farář a senior Lubomír Kabíček, který vypomáhá ochotně tam, kde je to potřeba.
V roce 2005 Daniel Ženatý a Hana Pfannová byli zvoleni za faráře na nových místech (Pardubice, Mělník). Sbor povolal jako své nové kazatele Zdeňka Šorma a Markétu Halamovou.