Listopad 2023

Novoroční koncert 2024

Novoroční koncert 2024 se mimořádně uskuteční v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě. Vystoupí na něm smíšený pěvecký sbor Mimochodem pod vedením Marka Peňáze. Dále se představí tito sólisté: Vilém Cupák – sólo tenor, Tereza Oravcová – varhany, Kateryna Holub – harfa.

Zazní Otčenáš Leoše Janáčka, Missa Brevis Zdeňka Lukáše a další skladby pro smíšený pěvecký sbor.

Výtěžek ze vstupného podpoří Domov Pomněnka.

Účet sboru

qr-platba-nmnm.png

Na sborový účet 253070437/0600 lze platit salár i dary také pomocí mobilních aplikací a výše uvedeného QR kódu.

Stránky