Evangelický kostel v Novém Městě na Moravě

Po vydání tolerančního patentu císařem Josefem II. roku 1781 se nekatolíci směli svobodně přihlásit ke své víře. Náboženská obec mohla být založena, přihlásí-li se více než 100 rodin. Přes sto šedesát let trvající náboženský útlak se hlásilo k protestantskému vyznání tolik lidí, že k založení evangelického sboru došlo hned v roce 1782. Evangelíci augsburské a helvetské konfese se dohodli na postavení modlitebny, školy, hřbitova a fary.

modlitebna

Po složitém jednání se zástupci města bylo rozhodnuto stavět na Husím rynku, dnešním Komenského náměstí. Sice na bahnité půdě po zaveženém rybníčku, zato uprostřed města. Během léta 1784 byla postavena modlitebna, jednoduchá stavba bez věže, jak muselo odpovídat předpisům. 20. května 1801 vypukl v Novém Městě požár. Po ohni byla poničená modlitebna pokryta střechou, ale bez stropu, nebyla ani podlaha. V roce 1824 shledal krajský hejtman z Jihlavy stavbu nedůstojnou posvátnému účelu. Náklady na přestavbu však převyšovaly možnosti členů evangelického sboru, a proto byly provedeny jen nejnutnější opravy. Modlitebna sloužila ještě dalších padesát let. V roce 1875 rozhodlo staršovstvo,
„aby se na místě již chatrné modlitebny postavil nový chrám.“

K postavení chrámu bylo třeba značných finančních prostředků. K jejich získání bylo vynaloženo nesmírné úsilí. Základní kámen byl položen v květnu 1897. Stavělo se podle projektu vídeňského architekta Glasera, na stavbu dohlížel místní stavitel Jan Sadílek.

stavba kostela 1897

stavba kostela 1897

bourání modlitebny 1897

Rozloučení s toleranční modlitebnou se konalo 7. srpna 1898 a o měsíc později, 8. a 9. září 1898 byl slavnostně posvěcen nový chrám, jehož novorenesanční krása přitahovala důstojnou elegancí. Barokní stůl Páně byl přenesen ze staré modlitebny.

posvědcení kostela 1898

Velkou událostí bylo, že za půldruhého roku, při vítání nového století, zněly spolu s katolickými zvony i nové zvony evangelické.

Na místě bývalé modlitebny byl nejprve postaven pomník císaře Františka Josefa I., po vzniku Československé republiky byl pak nahrazen pomníkem Jana Amose Komenského, který zde stojí dodnes.

V sedmdesátých letech došlo k zevrubným opravám V dusné době potlačování církve to bylo nelehké. Kostel dostal nové svody, okapy a římsy z měděného plechu, novou fasádu i nátěry omítek. Byl také uvnitř nově vymalován. Začátkem osmdesátých let byla vyměněna střešní krytina za měděnou, také věž byla pokryta měděným plechem. V roce devadesátého výročí postavení chrámu vyrostla v zadním traktu za presbyternou přístavba, ve které nalezla místo sborová kuchyňka, klubovna mládeže a sociální zařízení. V roce 1992 byly ve věži zavěšeny tři nové zvony. Ke stému výročí postavení chrámu v roce 1998 směřovaly další opravy. Odvodnilo se okolí kostela, opravila se okna a fasáda. Světlý okr a smetanová barva v kombinaci s tmavě okrovými zdobnými prvky a jemně zelenými nátěry dřevěných částí vyjadřují vznešenou lehkost dodnes. V roce 2000 byl odvlhčen vnitřek kostela a rekonstruována presbyterna, kde šlo hlavně o zvukovou izolaci od chrámové lodi. V roce 2001 byla pořízena kovaná mříž do vstupního prostoru chrámu, aby bylo zajištěno dokonalejší větrání a aby byl umožněn vstup zájemcům o prohlédnutí interiéru. V letošním roce dojde na malování interiéru chrámu.