Faráři a kurátoři sboru

V novoměstském sboru působili od tolerančního patentu tito kazatelé:
Štěpán Nagy (1783 - 1785)
Jakub Teofil Štětina (1786 - 1787)
Aron Štětina (1788 - 1798)
Jan Košut (1798 - 1800)
Josef Gerža (1800 - 1804)
Gideon Šlechta (1804 - 1810)
Gabriel Molnár (1811 - 1815)
Áron Štětina (1816 - 1818)
Matěj Hykl (1818 - 1837)
Josef Mareš ( 1838 - 1875)
Josef Kalda ( 1868 - 1874)
Ferdinand Císař (1875 - 1877)
Josef Dobeš (1878 - 1929)
Vincenc Vašíř (1900 - 1947)
Václav Kejř (1938 - 1969)
Josef Batelka (1969 - 1990)
Daniel Ženatý (1990 - 2005)
Hana Pfannová (1998 - 2005)
Zdeněk Šorm (od 2005)
Markéta Halamová (od 2005)

Kurátory sboru byli v posledních osmdesáti letech:
Jan Kadlec, Vratislav Šír, Jan Trojan, František Kaštánek, Jan Teplý a Simeona Zikmundová.