Listopad 2022

Nový účet sboru

qr-platba.png
Věnujte prosím pozornost této informaci! Sbor má nový sborový účet u banky Moneta č. 253070437/0600.
- Prosíme o provedení změny trvalého příkazu na platby saláru.

Stránky