Nový účet sboru

qr-platba.png
Věnujte prosím pozornost této informaci! Sbor má nový sborový účet u banky Moneta č. 253070437/0600.
- Prosíme o provedení změny trvalého příkazu na platby saláru.
Staršovstvo sboru se snaží v dnešní nelehké době hledat možnosti úspor a také zhodnocení sborových finančních prostředků, aby se alespoň trochu snížil dopad vysoké inflace. Česká spořitelna, která má pobočku zde v Novém Městě a u které máme účet nyní, zrušila v loňském roce pokladní služby, takže se hotovost ze sbírek musí vozit již do spořitelny do Žďáru nad Sázavou. Proto se staršovstvo rozhodlo zřídit účet u banky Moneta (také ve Žďáře), která nabízí účet bez poplatků a k účtu navíc také spořící účet s výhodnou úrokovou sazbou pro církve.
Aktuální úroková sazba na běžném účtu: 4,7% p.a.
Aktuální úroková sazba na spořicím účtu: 5,2% p.a.
Stávající účet u České spořitelny bude aktivní asi půl roku souběžně s novým účtem, aby všichni členové sboru, kteří platí salár na účet, měli dostatek času si změnu trvalého příkazu provést. Všichni členové sboru budou o novém čísle účtu informováni také ve sborovém dopise (vánočním) a ti co jsou ve sborovém adresáři také emailem.