Vítejte v rubrice nedělní školy

Pro děti, které přicházejí s rodiči na nedělní bohoslužby, je připraven program nedělní školy. Je to společenství, bohoslužby přizpůsobené dětskému vnímání a chápání. V současné době pracuje ve sboru devět sester a bratří, kteří se věnují dětem ve dvou skupinách nedělní školy. 

Nedělní bohoslužby zahajujeme společně v kostele, děti odcházejí do "nedělky" při třetí písni pod vedením učitelek a učitelů nedělní školy, kde - zpravidla ve dvou skupinách rozdělených podle věku dětí - probírají biblické příběhy, zpívají, modlí se, ale také hrají hry a něco tvoří. 

Tým učitelů nedělní školy sestavuje a nacvičuje s dětmi program na vánoční slavnost. Na Štědrý den odpoledne se konají bohoslužby, při nichž děti svým způsobem vyjádření ztvárňují vánoční evangelium písněmi a dramatizací vánočního příběhu.
Každou třetí neděli v měsíci se konají rodinné bohoslužby, kdy děti zůstávají s dospělými v kostele a forma bohoslužeb je jim přizpůsobena (kázání dětem provázejí obrázky; jsou zařazeny dětem bližší písničky s kytarou.
Ke konci školního roku pořádáme v našem sboru rodinnou neděli. Po společných bohoslužbách pro malé i velké je připraven program na celý den. Hry, soutěže, společný oběd a výlet do přírody. Je to dobrá příležitost pro všechny lépe se poznat, promluvit spolu, zažít něco pěkného.
Příležitostně děti vyrazí na víkend do přírody s přespáním ve srubu, či na odpolední výlet, třeba pouštět draky.