Výroční sborové shromáždění

   7.50 - Bystřice nad Pernštejnem

   9.00 - Nové Město na Moravě

 10.45 - Blažkov

program:        

1) ověření presenční listiny

2) volby činovníků VSS

3) schválení programu VSS

4) volba O. Rumla

5) rozprava ke zprávám

6) výsledky hospodaření a rozpočet + návrh na převedení 200.000 Kč do Rezervního fondu

7) sborový dům: a) revokace usnesení sborového shromáždění; b) návrhy řešení SD -  bude projednáván pouze v Novém Městě na Moravě

8) různé + informace o chystaných akcích

9) hlasování o návrzích

10) zakončení VSS

Datum: 

25.03.2018 - 07:4511:45

Typ akce/události: 

  • Bohoslužby