Setkání s Logosem aneb „Buďme pravdiví v lásce“

„Tak jsem si myslel, že jsem se poprvé osobně setkal se skutečnou lesbou. A ono ne,“ reagoval jeden z účastníků schůzky střední generace v Novém Městě, když se představovala farářka Martina Kadlecová, která spolupracuje s brněnskou pobočkou sdružení Logos – ekumenického společenství věřících gayů a leseb a jejich blízkých. Na pozvání přijeli jeho zástupci z Brna i z Prahy. A bylo to zastoupení opravdu rozmanité – bývalý evangelický farář, muž z vesnice u Brna a katolický kněz ruského původu. Z novoměstského sboru nebylo účastníků, přes několikeré ohlášení, mnoho. Ale možná to atmosféře setkání prospělo. Bylo o to osobnější.

                Na začátku nás zástupci Logosu seznámili s charakterem a činností svého sdružení a poskytli nám informační materiály. Sdružení se nyní schází ve třech městech – v Praze, v Brně a v Ostravě. Z informačních materiálů cituji: „Nesnažíme se sexuální a citovou orientaci homosexuálů léčit. Jsme přesvědčeni, že Bůh nás přijímá takové, jací jsme. V duchu Kristova evangelia se pokoušíme překlenout propast, která odděluje gaye a lesby od církví. Většina lidí v našem společenství věří v legitimitu homosexuálních partnerských svazků, někteří o ní nejsou přesvědčeni nebo se ve své bezradnosti upřímně modlí za nalezení odpovědi. Všem těmto skupinám zůstává naše společenství stále otevřeno.“ Více se o sdružení můžete dozvědět na stránkách www.LogosCR.cz.

                Podstatnější než základní informace byl ale osobní rozhovor. Seznámení s osobními příběhy člověka vyvede z konfrontační atmosféry, kterou často obecné diskuze o homosexualitě trpí. Poznává, jak mylné jsou představy, které mnohdy probouzejí mediální informace, jakoby homosexuálům šlo o propagaci homosexuality. Poznává, že přiznání ke své odlišné sexuální orientaci nemá nic společného s neúctou k hodnotám tradiční rodiny. Poznává ty, kdo se neokázale a poctivě snaží žít s tím, co jim bylo dáno, a jako my všichni k tomu potřebují sebeúctu, pochopení a přijetí. A možná jsou v něm sami, díky své osobní zkušenosti, tolerantnější než jiní. Byl jsem vděčný za to, že jsem se u zástupců Logosu setkal i s otázkami, které si sám v souvislosti s homosexualitou kladu. Bez otázek se obejde jenom ideologie. Věřím, že právě k jejímu překonávání naše setkání přispělo.