Konfirmační cvičení

Také letos nabízíme přípravu ke konfirmaci (tzv. konfirmační cvičení). Měly by se jí účastnit děti narozené v roce 2001 a starší. Podle Vašeho uvážení je možné přípravu na konfirmaci o rok odložit, event. pokud se mladší sourozenci chtějí připravovat se staršími společně, můžeme se individuálně dohodnout. Děti v tomto věku, o kterých víme, dostaly nabídku dopisem přímo domů. Pokud víte ještě o nějakém zájemci, ozvete se, prosím, některému z farářů. Prosím ty, kdo mají o konfirmační přípravu zájem, aby se sešli 14.9. po bohoslužbách (cca 10.15) v kostele, kde domluvíme podrobnosti.

                Obsahem přípravy ke konfirmaci je především znalost bible (nejen "encyklopedická", spíš jde o vnitřní souvislosti a vztahy, které nám Písmo představuje), budeme hovořit o víře v Boha (a vyznání víry), o církevních dějinách, církvi dnes (zda a jaké má místo ve společnosti) - náš sbor nevyjímaje a věnovat se budeme také etickým tématům (smrt, majetek, partnerství, násilí...). Budeme pořádat i víkendová soustředění s dětmi nejen z našeho sboru. Konfirmační příprava je důležitá v tom, že se při ní mohou děti seznámit s tradicí víry, do které se narodily, a kterou by měly nést a předávat dál. Vlastním smyslem konfirmace je svobodné a dospělé osobní rozhodnutí, kterým se přiznáváme ke svému křtu. Aby šlo o rozhodnutí zralé a aby mohli konfirmandi lépe poznat prostředí evangelického sboru, rozhodlo staršovstvo, že příprava bude dvouletá.