Festival pro Pomněnku

Farní sbor je partnerem Diakonie ČCE středisko Myslibořice, se kterým připravujeme stavbu Domova Pomněnka v Novém Městě na Moravě. Festival pro Pomněnku pořádáme s cílem podpořit veřejnou sbírku na vybavení Pomněnky. Festival je podpořený z grantového systému Města Nového Města na Moravě a Grantového systému ČCE na podporu diakonických a rozvojových projektů.

O Festivalu pro Pomněnku

Festivalu pro Pomněnku je koncipovaný tak, že cílí na pět základní lidských smyslů – chuť, zrak, čich, chuť, hmat. S jejich aktivizací pracují i pečovatelé s lidmi, kteří onemocněli Alzheimerovou nemocí. V letech 2022–2024 bude zaměřený na podporu výstavby Domova Pomněnka, v dalších letech bude podporovat provoz domova.

Proč festival děláme

Diakonie Českobratrské církve evangelické začala v březnu 2022 v Novém Městě na Moravě stavět domov se zvláštním režimem Pomněnka. Farní sbor ČCE v Novém Městě na Moravě se zavázal ke spolupráci s Diakonií, zejména v oblasti propagace a šíření povědomí o nově vznikající službě pro lidi zejména s Alzheimerovou nemocí. Z tohoto důvodu připravujeme v Novém Městě na Moravě sérii akcí, které mají zajistit celému projektu dostatečnou publicitu a osvětu a zároveň mají podpořit veřejnou sbírku.Více o projektu na domovpomnenka.cz

Aktivity Festivalu pro Pomněnku 2022

Projekt cílí především na novoměstskou veřejnost, ale chceme oslovit i pravidelné a občasné návštěvníky Novoměstska, i obyvatele Kraje Vysočina. Festival se skládá z několika akcí, které proběhnou v průběhu celého roku.

3. ledna 2022 – Novoroční koncert – evangelický kostel

10. června 2022 – Noc kostelů – evangelický kostel

4. června – Lunch Meet - food festival v Horácké galerii

11. září 2022 – Zahradní slavnost – park u evangelického kostela

27. listopadu 2022 – Benefiční koncert Tata Bojs

11. prosince 2022 – Dobročinná aukce uměleckých děl – podkroví Horácké galerie

Celý výtěžek z festivalu chceme věnovat na podporu veřejné sbírky na výstavbu Domova Pomněnka.

Příloha: 

Lunch Meet 2022
Tata Bojs pro Pomněnku
Zahradní slavnost 2022