Adventní jarmark 2019

Dětský sbor a Naenia zpívají při bohoslužbách; vernisáž výzdoby oken presbyterny; adventní jarmark.