Prosinec 2020

25.12.2020 - Boží hod vánoční - dobrá vůle lidem

  • Lk 2,14

Základem zvěsti Slova je verš Lk 2,14: “Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“

Vím, že není pravá chvíle mluvit o svém jistém podráždění či vás zatěžovat (právě v tuto dobu) problémy s překladem biblického textu, ale ten verš, nebo spíš jeho některé překlady mě dráždí. Překládá se, až se do obecného povědomí dostala podoba toho andělského chvalozpěvu v podobě „pokoj lidem dobré vůle“.

Pravidelná setkání

Od března 2019 mohou být některé z níže uvedených setkání zrušena v závislosti na aktuálně platných epidemiologických nařízeních.

  • úterý 19:30-21:30: setkání střední generace, Nové Město, každé třetí úterý v měsíci
  • středa 18:00-19:00: biblická hodina, Divišov, jen sudé týdny (18.3., 1.4., 15.4, 29.4., 13.5., 27.5)
  • středa 12:30-13:15: náboženství, Křídla