Zprávy a ohlasy - sborový zpravodaj

Zprávy a ohlasy (říjen 2013)

Bratři a sestry, naše církev se připravuje na samofinancování. Od 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi č. 428/2012 Sb. Vyplývá z toho celá řada skutečností a změn, které se dříve nebo později zásadně dotknou života církve a jednotlivých sborů.

VÁNOČNÍ DOPIS 2012

VÁNOČNÍ DOPIS
ČESKOBRATRSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
2012

Anděl jim řekl: ?Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plénkách, položené do jeslí.? Evangelium podle Lukáše 2,10-12

Vánoční dopis 2011

Bratři a sestry,
i letos vás srdečně zdravíme v začátku adventu. Můžete se spolu s námi uprostřed shonu na chvíli zastavit. Kromě krátké úvahy ?o časech?, vás chceme ve zkratce informovat o tom, co se v našem sboru od loňského adventu událo a pozvat vás k účasti na letošních adventních a vánočních shromážděních.

Velikonoční dopis 2010

Milé sestry a milí bratři,
přejeme vám Boží blízkost, Jeho milost i lásku do všech vašich dnů. Zanedlouho budeme spolu se všemi křesťany na tomto světě oslavovat život, smrt a vzkříšení našeho Pána, Ježíše Krista. Budeme si znovu připomínat a prožívat radost Květné neděle, utrpení Velkého pátku i překvapení Neděle vzkříšení. Kéž i během letošních Velikonoc můžete prožít, že je to právě náš Bůh, který dává smysl životu, provází nás branou smrti a vítá nás do života nového.

ADVENT A VÁNOCE 2007

SBOROVÝ DOPIS FS ČCE
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
ADVENT A VÁNOCE 2007
I vzejde proutek z pařezu Jišajova
a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.
Iz 11.1
Byla to docela známá i slavná královská dynastie. Kdysi. Ne dokonalá, ne největší, ale vědělo se o ní. Její historii zdobila jména jako Saul, David, Šalamoun, Ása či Jóšafat?

Sborový dopis o hospodaření

Bratři a sestry,
tentokrát se na vás neobracíme v souvislosti s žádným svátkem naší víry. Téma dopisu ovšem součástí víry je. Křesťanství nestaví do protikladu duši a tělo, věci duchovní a věci hmotné. Naopak vyznáváme Boha Stvořitele, který v Ježíši Kristu přijal lidský, pozemský život za svůj. Věříme nejen krásným duchovním ideálům, věříme ve vtělení božího slova a Ducha do našeho všednodenního života. Proto apoštol Jakub ve svém listě připomíná, že víra, která se neprojevuje praktickou hmotnou odpovědností, je jen ďábelskou iluzí.

Stránky