Dočasné uvolnění 1968

Po dusných dvaceti letech přišlo „Pražské jaro“ a s ním mírné otupení komunistické diktatury a pokus o demokratizaci. Tenkrát byl ThDr. Václav Kejř zvolen synodním seniorem. Jeho statečnost a kazatelská smělost jej učinila hlavou celé naší církve. Pro novoměstský sbor to byla velká pocta, ale i velká ztráta.

Novoměstský sbor počal hledat nového faráře. Byli pozváni čtyři kandidáti, aby se sboru představili. Zvolen byl Josef Batelka, farář z Opatovic, konsenior chrudimského seniorátu. Instalován byl v Novém Městě 7. 12. 1969.

V této době společenského uvolnění nastalo jisté oživení i ve sboru. Účast na shromážděních vzrostla, počet dětí přihlášených k vyučování náboženství se značně zvýšil a jednotlivé odbory sborové práce ožily. V Novém Městě se v tomto roce konal celocírkevní sjezd mládeže, navštívený i cizími delegacemi.