Zprávy a ohlasy (prosinec 2013)

Zprávy ze staršovstva 20.11.2013

Bratr kurátor Jan Teplý podal k 19.11. rezignaci ze staršovstva. Staršovstvo proto zvolilo nového kurátora. Stal se jím br. Petr Hladík. Do staršovstva byl povolán náhradník br. Ivo Fiala. Do seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty nastoupil náhradník br. Zdeněk Tatíček a jeho náhradnicí byla zvolena ses. Eva Novotná. Řádným konventuálem se stal br. Tomáš Blažek a náhradníky byli zvoleni br. Petr Hladík a br. Blahoslav Daněk

Příloha: