Květen 2022

Noc kostelů

Nové Město na Moravě
EVANGELICKÝ KOSTEL
Program:
17:30 VE DNE I V NOCI SE ZPĚVEM A CHVÁLOU – hudební
interaktivní dílna pro děti (kostel a park)
18:30 VELKÝ MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR (spojení sborů B. Martinů z
Poličky a Vocatus Ecumenicus Jimramov) - koncert
20.30 - Projekce filmu Zdeňka N. Bričkovského s uvedením autora:
RADUGA – SLAVNOST DUHY.
22.00 – závěrečná EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA v kostele sv. Kunhuty
Evangelický kostel bude otevřený od 17:30 do 21:30.