Výuka náboženství

Součástí sborové práce je také výuka náboženství, či biblické hodiny pro děti. Děti z novoměstských škol se scházejí v presbyterně v pátek, mladší ve 14.00 a starší v 15.00 hodin, v Křídlech ve 12.45 ve škole, a v Bystřici ve středu ve 14.00 hodin ve sborovém domě.